Sun Spree Travel Partner - Travel Management Company

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Корпоративните разходи за командировки, организиране на конференции и различни видове мероприятия представляват значителна част от бюджета на компаниите и са една от причините за второто или третото по размер перо на бюджетни разходи в големите корпорации. За да се оптимизират тези разходи възниква необходимост от внимателен подход към тяхното планиране, проследяване и оптимизация.

Ето защо консултантите от Сън Сприй Травел Партнър отделят особено внимание на оптимизацията на финансовите разходи на корпоративните си клиенти. С тази цел ние проучваме приоритетните направления за бизнес пътувания, политиките и процедурите за управление на пътуванията, както и индивидуалните предпочитания на служителите на всяка една компания.

На основа на получените данни нашите консултанти провеждат преговори с партньорите и доставчиците с цел да предоставим преференциални (индивидуални) условия на сътрудничество с нашите клиенти, което в последствие влияе и на оптимизацията на разходите.  

Задачата на нашите консултанти е да разработят и предложат няколко варианта на обслужване и съвместно с клиента да изберат вариант, който най-добре отговаря на неговите нужди.

 

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Ние знаем колко силно влияе качеството на организацията на пътуването/командировката за да бъде успешен вашия бизнес и носим пълната отговорност за предоставянето на изчерпателен набор от услуги на оптимални цени за вашите служители, в качеството им на корпоративни клиенти на Сън Сприй Травел Партнър.

За да ви осигурим тази надеждност ние постоянно инвестираме време и средства в разработка на все по-съвършени начини за обслужване и контрол върху качеството на операционните процеси.

Благодарение на специално разработената за нас система за обслужване на клиенти, всички ваши заявки се намират под постоянния контрол на нашите консултанти, които от своя страна обезпечават тяхното точно и навременно изпълнение. Системата оперативно реагира на всяко изменение и допълнение на постъпващите заявки и информира всички консултанти, свързани с процеса на изпълнение за необходимостта да предприемат съответните действия за корекция. Този алгоритъм минимизира появата на грешки, свързани с човешкия фактор. Освен това система за обслужване на клиенти позволява да предоставяме на нашите клиенти отчети за всички видове услуги за определени периоди от време и по този начин да контролираме и ние спазването на условията си на обслужване и политиката за пътуванията на  нашите клиенти.

 

СИСТЕМА ЗА ОТЧЕТНОСТ

Помага на нашите клиенти на практика да оценят обема на заявените услуги, икономиите от мащаба, получени в резултат от сътрудничеството с нашата компания и да планират бюджетите си за бъдещи периоди.

© 1997-2024 Sun Spree Travel Partner. Всички права запазени. | Общи условия
Член на:
Приемаме плащания с: